O nas

 • Szkoła i edukacja

  Szkoła i edukacja

 • Nauka i samorozwój

  Nauka i samorozwój

Niepaństwowe szkoły wyższe - jak uczy obserwacja kilku ostatnich lat ich działalności - mają do wyboru dwie drogi.

Mogą one dążyć przede wszystkim do ilościowego wzrostu studentów, wykorzystując popyt na studia zrodzony przez zmianę formacyjną i kształcąc kadry przygotowane do obsługi gospodarki rynkowej. Obrawszy tę drogę decydują się na rolę instytucji uzupełniających państwowe szkolnictwo wyższe.

Uczelnie, które podążają tą drogą z reguły nie prowadzą działalności naukowej, badawczej i wydawniczej, lecz koncentrując się wyłącznie na kształceniu studentów na poziomie licencjackim zmierzają do stabilizacji jako wyższe szkoły zawodowe. Bądź też - co potwierdzają nieodosobnione przykłady - uczelnie te w ogóle nie planują swojej dalszej przyszłości, zakładając zapewne, że ich czas minie gdy przestaną być potrzebne jako doraźne i komercyjne uzupełnienie wyższych szkół państwowych.

Inaczej rzecz się ma ze szkołami decydującymi się na wybór drogi drugiej. Uczelnie takie oprócz kształcenia studentów podejmują działalność badawczą, naukową, wydawniczą; dążą do spełnienia warunków uprawniających do prowadzenia studiów na poziomie magisterskim. Uczelnie te nie decydują się na rolę instytucji uzupełniającej państwowe szkolnictwo wyższe, ani też nie sprowadzają swych funkcji do zadań i uprawnień wyższej szkoły zawodowej.

Uczelnie, które wybrały tę drogę, swój podstawowy obowiązek widzą w rozwoju prowadzącym ku statusowi uczelni akademickiej. Szkoły decydujące się na tak ukierunkowany rozwój zmierzają do uzyskania własnej tożsamości - ich celem jest uzyskanie statusu uczelni akademickiej, ale jednocześnie dążą ku temu by zaznaczyć własną odrębność, by mieć swoje oryginalne oblicze i dzięki własnej niepowtarzalności nie uzupełniać, lecz wzbogacać i rozszerzać ofertę edukacyjną wyższych szkół państwowych.

 

 • Ciekawe kierunki studiów

  Niesłabnącą popularnością od lat cieszą się psychologia, prawo i administracja. Jakimi nietypowymi kierunkami studiów mogą poszczycić się uczelnie?

 • Czym jest dzisiaj literatura?

  W dniach 18-20 kwietnia 2016 roku odbędzie się w Lublinie druga edycji ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. „Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki”.

 • Dyskurs o prawach dziecka

   

  Jakie prawa mają dzisiaj dzieci? Czy ich status zmienił się, w jakim stopniu? O tym m.in. będą dyskutować studenci podczas konferencji naukowej w Radomiu.

   

 • Dyskurs o władzy

  Żyjemy w tempie bardzo szybkich przemian społeczno-gospodarczych, postępującej globalizacji i relatywizmu moralnego, które mają niebagatelny wpływ nie tylko na jednostkę, ale i cale społeczeństwo. O tym, czym jest dzisiejsza władza, będą dyskutować prelegenci podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Olsztynie.

 • Gdzie studiować?

   

  Nadeszły czasy, gdy studia stały się podstawą formalnego wykształcenia. Warto jednak zastanowić się, jaką uczelnię i jaki kierunek studiów wybrać, aby znaleźć potem satysfakcjonujące zatrudnienie.

   

 • Letnie Praktyki Nestle rozpoczęte!

  10 kwietnia 2017 roku rozpoczęła się 16. edycja Programu Praktyk Letnich Nestlé, który jest elementem Europejskiej Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych.

 • Plenerowe kino

  Centrum Historii Zajezdnia zaprasza miłośników kina na wakacyjną podróż szlakiem obsypanych nagrodami filmów wybitnych reżyserów.

 • Początek akcji programuj.gov.pl

  Gry komputerowe są z roku na rok coraz bardziej popularne. Obecnie w Polsce gra już jedna trzecia obywateli. Stąd wspomniana w tytule akcja.

 • Publikuj w „Przeglądzie…”!

   

  Czasopismo ,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” zaprasza studentów i doktorantów do publikowania tekstów. Czwarty numer zostanie poświęcony sądownictwu konstytucyjnemu.

   

 • Styl życia: healthism

  Healthism to zjawisko obserwowane w ciągu ostatnich dekad w społeczeństwach krajów zachodnich. Jest szczególnym rodzajem koncentracji na zdrowiu, które stanowi podstawę definiowania i osiągania dobrostanu, a jednostka może je sobie zapewnić przez zmianę stylu życia. 

 • Wakacje z Muzeum Narodowym

  Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza na bezpłatne spacery oraz koncerty. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny.

 • Wernisaż afrykańskich dzieł

  12 października w bibliotece przy ul. Piłsudskiego we Wrocławiu odbędzie się wernisaż wystawy kolekcji dzieł afrykańskich.

 • Zaadoptuj zwierzaka

  W weekend (30.09-1.10.2017 r.) odbędą się Dni Otwarte Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

   

   

Script logo