Letnie Praktyki Nestle rozpoczęte!

10 kwietnia 2017 roku rozpoczęła się 16. edycja Programu Praktyk Letnich Nestlé, który jest elementem Europejskiej Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych.

 

W tym roku weźmie w nim udział 75 osób (studenci i absolwenci). Najlepsi otrzymają szansę zatrudnienia.

Studenci będą mogli odbyć praktyki, trwające 3 miesiące, w jednym z wymienionych miast: Kalisz, Rzeszów, Namysłów, Kargowa, Nałęczów, Warszawa oraz Nowa Wieś Wrocławska. Chęć uczestnictwa w programie zgłosiło ponad 4000 osób, a w rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział około 400 osób.

 

Praktyki w biurze lub w fabryce

 

Występują dwie formy uczestnictwa w praktykach: w biurach (BIP – Business Internship Program) oraz w fabrykach Nestle (TEDP – Technology Engineering Development Program). Z pierwszej możliwości mogą skorzystać studenci o profilu ekonomicznym. Zdobędą wiedzę z zakresu marketingu, sprzedaży oraz HR. Natomiast w fabrykach będzie można dowiedzieć się wiele o technologii i produkcji, zapewnieniu jakości, inżynierii przemysłowej, wdrożeniu i rozwoju nowych produktów.

Script logo