Słowniczek studenta (cz. 2)

 

 

Każdy student przed rozpoczęciem nauki na uczelni wyższej uczestniczy w immatrykulacji, czyli uroczystości wstąpienia w poczet studentów. Będąc studentem otrzymuje indeks, odpowiednik szkolnego dzienniczka, do którego wpisuje się oceny z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku.

 

Lektoraty to zajęcia praktyczne z wybranego języka obcego, zaliczane na ocenę, kończy je egzamin. Zjazdy dotyczą studentów niestacjonarnych, są to cykliczne spotkania dydaktyczne, podczas których realizowany jest program studiów. Przeważnie odbywają się w weekendy co dwa tygodnie.

 

Każdy student studiuje na określonym wydziale (np. nauk społecznych) oraz na określonym kierunku (np. politologii). Jeśli potrzebuje przerwy w nauce, może wnioskować o urlop dziekański, który trwa jeden lub dwa semestry. Udziela się go zazwyczaj z powodu ważnych przyczyn, np. choroby czy urodzenia dziecka. Co istotne, podczas urlopu dziekańskiego studentowi przysługują nadal te same prawa, np. zniżki na komunikację miejską, gdyż wciąż ma status studenta.

 

MW

 

Script logo