Zarządzanie zasobami ludzkimi

Konferencja najbardziej pomocna będzie dla osób powiązanych z naukami ekonomicznymi. Mogą w niej wziąć udział studenci, doktoranci, przedstawiciele środowisk naukowych i akademickich oraz osoby zajmujące się biznesem.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 stycznia 2017 roku. Koszt udziału w konferencji to 200-440 pln (+23% VAT). W tej cenie mieszczą się w zależności od typu uczestnictwa: czynny lub bierny udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwa na kawę, obiad, udział w monografii naukowej.

Na konferencji będą poruszane między innymi następujące tematy: doskonalenie pracowników, kapitał ludzki w firmie, motywowanie, ocena pracownicza, planowanie zatrudnienia, pojęcie i ewolucja ZZL, pozyskiwanie pracowników, przemiany pracy, rodzaje i modele ZZL, rola otoczenia organizacji oraz wynagrodzenia.

Script logo