Coaching a mentoring

Mentoring dość często mylony jest z coachingiem. Tymczasem różnice pomiędzy nimi są zasadnicze, a główna z nich dotyczy czasu trwania relacji.


Mentoring to partnerska relacja pomiędzy mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.) nastawiona na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Coaching natomiast to metoda pracy, zorientowana na osiąganie celu, który zakłada klient, a coach (trener) poprzez odpowiednie pytania pomaga mu ten cel osiągnąć.
Chcesz się dowiedzieć, jak zostać coachem? Zajrzyj na stronę: http://www.metrum.edu.pl/oferta/rozwoj-osobisty/zyj-na-fali.
Lęk przed nieznanym nierzadko determinuje ludzkie działania, powodując, że stoimy w miejscu. Czasami, aby przemóc lęk przed antycypowaną porażką, potrzebujemy wsparcia z zewnątrz. W organizacjach taką rolą pełnią mentorzy – eksperci z danej dziedziny, branży czy firmy, zatrudnieni w charakterze wewnętrznych doradców. Zakres ich działania ograniczony jest zazwyczaj do spraw zawodowych i koncentruje się na rozwoju kariery podopiecznego, w tym pomocy podczas nabywania przez niego kompetencji. W odróżnieniu od coachingu jest prowadzony w dłuższym horyzoncie czasowym: od roku do 3 lat.

Mentoring stosuje się także w przypadku pracowników, mających predyspozycje do zajęcia pozycji lidera.

MW