Dyskurs o prawach dziecka

Jakie prawa mają dzisiaj dzieci? Czy ich status zmienił się, w jakim stopniu? O tym m.in. będą dyskutować studenci podczas konferencji naukowej w Radomiu.

Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Status prawny i społeczny dziecka we współczesnym świecie” jest Studenckie Koło Naukowe Administratywistów ,,SKAUTH”, działające przy Katedrze Prawa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Konferencja o Prawach Dziecka

Konwencja o Prawach Dziecka definiuje dziecko jako „każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność”. Źródłem praw człowieka jest jego godność, o czym mówi art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: „ Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

Tematyka konferencji w Radomiu oscylować będzie wokół praw dziecka  w ramach szerszego ustawodawstwa. Poruszona zostanie kwestia dotycząca koniecznych warunków do tego, by dziecko mogło stać się pełnoprawnym obywatelem państwa, w którym żyje.

Udział w wydarzeniu, które odbędzie się 1 czerwca 2016 r. na Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, jest bezpłatny.