Dyskurs o władzy

Żyjemy w tempie bardzo szybkich przemian społeczno-gospodarczych, postępującej globalizacji i relatywizmu moralnego, które mają niebagatelny wpływ nie tylko na jednostkę, ale i cale społeczeństwo.

O tym, czym jest dzisiejsza władza, będą dyskutować prelegenci podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Olsztynie.

Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zaprasza do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Władza w przestrzeni społeczno-politycznej. Pomiędzy sprawowaniem a obywatelską suwerennością władzy”, która odbędzie się w dniach 30-31.05.2016 r.

Konferencja będzie miała charakter wielowymiarowego i interdyscyplinarnego forum dyskusyjnego z pogranicza nauk politycznych, psychologii, prawa, socjologii, historii i innych.

Organizatorzy proponują udział w następujących panelach:
a) społeczna kontestacja,
b) przewodzenie polityczne,
c) rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu relacji pomiędzy obywatelami a elitami politycznymi,
d) kulturowe uwarunkowania wpływające na kształt relacji,
e) czynniki prawnych w zakresie zdobywania i sprawowania władzy.