Konferencja naukowa „Seniorzy dla kultury”

W dniach 4-6 lipca odbędzie się we Wrocławiu Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „SENIORZY DLA KULTURY”.

Konferencja organizowana jest z okazji jubileuszu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim. W tym roku UTW w UWr. kończy 40 lat. Ponadto tematyka konferencji wpisuje się w obchody święta „Wrocław Europejską Stolicą Kultury”.

Warto przypomnieć, że seniorzy są nie tylko odbiorcami kultury, ale także jej twórcami. Pielęgnują tradycje, przekazują ważne wartości młodszym generacjom, dbają o kulturalne dziedzictwo. Konferencja skupi się wokół trzech aspektów, którymi są: twórcza aktywność seniorów w różnych dziedzinach kultury, w codziennym życiu oraz obecność osób starszych w dziełach wielkich mistrzów.

Część jubileuszowa odbędzie się w Sali Muzycznej Oratorium Marianum w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego 4 lipca w godz. 15.00-19.00. Część naukowa, warsztaty, sesja posterowa oraz wystawy będą mieć miejsce 5 i 6 lipca w godz. 10.00-16.00 w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W konferencji wezmą udział goście z zagranicy. Obrady toczyć się będą w języku polskim i angielskim.
Patronem konferencji jest Przychodnia z Wrocławia.

MW