Legitymacja studencka po licencjacie

Kończysz studia licencjackie i boisz się, że uczelnia zabierze ci legitymację? Spokojnie – po nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, nie ma takiego prawa.

Odkąd wprowadzono podział studiów na studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) oraz drugiego (magisterskie) studenci po ukończeniu tych pierwszych musieli zdać w dziekanacie legitymację. Skutkowało to automatycznym odebraniem praw do ustawowych zniżek, takich jak np. prawo do ulgi komunikacyjnej. Dodatkowo zwrot legitymacji, a więc utrata statusu studenta, uniemożliwiała członkostwo w organach samorządu studenckiego.

Na skutek protestu Parlamentu Studentów RP nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła zmianę w zakresie omawianej kwestii. Tak więc według art. 167 ust. 2a „osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.”

Zmiana ta nie obowiązuje jednak studentów, którzy ukończyli studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Jeżeli nie studiują na drugim kierunku studiów, muszą rozstać się z legitymacją studencką, a wraz z nią – zapomnieć o ustawowych zniżkach wynikających z posiadania statusu studenta.

MW