Letnie Praktyki Nestle rozpoczęte!

10 kwietnia 2017 roku rozpoczęła się 16. edycja Programu Praktyk Letnich Nestlé, który jest elementem Europejskiej Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych.


10 kwietnia 2017 roku rozpoczęła się 16. edycja Programu Praktyk Letnich Nestlé, który jest elementem Europejskiej Inicjatywy Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych.

W tym roku weźmie w nim udział 75 osób (studenci i absolwenci). Najlepsi otrzymają szansę zatrudnienia.

Studenci będą mogli odbyć praktyki, trwające 3 miesiące, w jednym z wymienionych miast: Kalisz, Rzeszów, Namysłów, Kargowa, Nałęczów, Warszawa oraz Nowa Wieś Wrocławska. Chęć uczestnictwa w programie zgłosiło ponad 4000 osób, a w rozmowach kwalifikacyjnych wzięło udział około 400 osób.

Praktyki w biurze lub w fabryce

Występują dwie formy uczestnictwa w praktykach: w biurach (BIP – Business Internship Program) oraz w fabrykach Nestle (TEDP – Technology Engineering Development Program). Z pierwszej możliwości mogą skorzystać studenci o profilu ekonomicznym. Zdobędą wiedzę z zakresu marketingu, sprzedaży oraz HR. Natomiast w fabrykach będzie można dowiedzieć się wiele o technologii i produkcji, zapewnieniu jakości, inżynierii przemysłowej, wdrożeniu i rozwoju nowych produktów.