Dzieci

Metoda Montessori – co to znaczy?

Poniżej garść informacji na temat wychowywania metodą Montessori.

Kim była Maria Montessori?

Ponad 100 lat temu Maria Montessori, włoska lekarka, założyła w jednej z biednych dzielnic Rzymu szkołę. Była nie tylko jedną z nielicznych kobiet wykonujących zawód lekarski, ale i autorką nowej metody wychowawczej. Rozpoczęła pracę w szkole i poświęciła na nią ponad 50 lat – pracowała z różnymi dziećmi, a swoje metody oparła na obserwacji podopiecznych i podejściu indywidualnym.

Jakie są montessoriańskie dzieci?

Według niej edukacja nie polega jedynie na suchym przekazywaniu wiedzy, lecz wykorzystywać ludzki potencjał i możliwości. Dzięki temu dzieci są skoncentrowane, skupione na zadaniach, uczą się samodzielności i odpowiedzialności, z ciekawością podchodzą do świata i zyskają pewność siebie i wiarę w swoje możliwości. wiarę w siebie i z ufnością patrzące na świat. Montessori twierdziła też, że dzieci inaczej postrzegają świat – zależnie od przynależności do konkretnej grupy wiekowej. Właśnie dlatego wymagają innego podejścia i innych metod.

Główne założenia pedagogiki według Marii Montessori

Warto też znać kluczowe założenia metody Montessori, jeśli rozważać zapisanie dziecka do takiego przedszkola. Będzie się ono uczyło i zdobywało doświadczenie przez działanie, własną aktywność i współpracę. Nauczy się też samodzielności, będzie rozwijać swoje zdolności. Lekcje ciszy nauczą je ciszy i skupienia, a społeczne reguły – czyli współpraca dzieci w różnym wieku – umożliwi wzajemną naukę od siebie. Obserwowanie dziecka i zapewnienie mu indywidualnego roku nauczania i rozwoju zapewnia – wg metodologii Montessori – najlepsze efekty.

Lena / pixa / 1494202