nauczanie w szkole prywatnej

Metoda nauczania w prywatnej szkole podstawowej – jakie korzyści przynosi dla uczniów?

Dylemat, czy zapisać dziecko do szkoły publicznej, czy prywatnej, ma wielu rodziców. Obie strony mogą podać „za” oraz „przeciw”, by bronić swojego zdania. Faktem jest, że wybór może mieć duże znaczenie dla dalszej edukacji oraz rozwoju Twojej pociechy. Dowiedz się, jakie korzyści dla ucznia ma nauka w szkole podstawowej niepublicznej.

Edukacja w prywatnej szkole podstawowej – dlaczego warto?

Trend jest klarowny – z roku na rok rośnie popularność szkół niepublicznych w Polsce. Rodzice wysyłający swoje dziecko do pierwszej szkoły, stają przed wyborem między placówkami publicznymi oraz prywatnymi. 

Szkoły publiczne są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a niepubliczne przez podmioty prywatne lub społeczne – nauka w nich jest odpłatna. Mimo konieczności opłacania czesnego mają jednak liczne zalety – często inna jest m.in. jakość nauczania, programy autorskie, podejście do ucznia, liczebność klas czy system pracy. To wszystko daje większą szansę rozwijania pasji i talentów oraz poszerzania horyzontów, a także na naukę na prestiżowych uczelniach. 

Zalety szkół prywatnych – podejście do ucznia i metody nauczania

W szkołach prywatnych często są autorskie programy nauczania, mimo że muszą one spełniać tę samą podstawę programową, co szkoły publiczne. Wśród kluczowych aspektów przemawiających szkołą prywatną jest wysoka jakość kształcenia, ale nastawiona na indywidualne potrzeby i predyspozycje dziecka. 

Nauczyciele chętnie wykorzystują nowoczesne metody nauczania, dopasowując je do ucznia – jego poziomu, potrzeb, możliwości oraz cech osobowości. Indywidualne podejście to dla wielu rodziców ogromna zaleta przy wyborze odpowiedniej placówki. Lekcje są prowadzone w mniejszych klasach i na jednego nauczyciela przypada dużo mniej uczniów. 

Pozwala to na lepsze poznanie się, a także oszacowanie indywidualnych zdolności i ew. potrzeb w konkretnych dziedzinach. To z kolei umożliwia większe zaangażowanie uczniów w naukę.

Liczebność klas i mniejsze obciążenie pracą

Kadra w szkołach prywatnych pracuje efektywniej i wydajniej, dzięki mniejszemu obciążeniu pracą. Mniejsze klasy to korzyści dla ucznia, ale także dla nauczyciela, który ma większą szansę na zaangażowanie w tworzeniu programów nauczania i prowadzenie lekcji. 

Szkoły prywatne dają uczniom realne możliwości, jeśli wyróżniają się oni szczególnymi zdolnościami – m.in. artystycznymi, pisarskimi czy matematycznymi albo sportowymi. Zapewnią lepszy start oraz rozwój. Także dzieci mające różne dysfunkcje i zaburzenia – jak ADHD czy zespół Aspergera – mają szansę na zrozumienie oraz przyspieszony rozwój.

Zajęcia dodatkowe, języki, oferta sportowa i nowe technologie Metody nauczania w szkołach prywatnych często są oparte na nowoczesnych technologiach. Taka placówka posiada rozbudowane zaplecze, by zapewnić dzieciom lepsze możliwości. Poza tym większy nacisk kładzie się na naukę języków obcych oraz na poziom technik informacyjno – komunikacyjnych.

Kar, foto: PourquoiPas / pixabay