Liceum Montessori we Wrocławiu

Na czym polega nauka w Autorskim Liceum Przyszłości we Wrocławiu?

Jakie liceum jest w stanie odpowiedzieć na potrzeby nastolatków? Jakie metody są właściwymi metodami pracy i komunikacji, aby młody człowiek miał dobrą bazę do budowania siebie i do pracy nad swoimi mocnymi i słabymi stronami?

Autorskie Liceum Przyszłości – kształcenie kompetencji przyszłości

Konwencjonalny system edukacji i już dawno nie nadąża ani za potrzebami młodzieży, ani za rozwojem nauki i sposobem zdobywania wiedzy w dzisiejszym świecie.

Każdy chce być traktowany podmiotowo i potrzebuje znać swoje mocne i słabe strony, mieć wybór w granicach swojej odpowiedzialności, otrzymywać odpowiednią dozę zaufania od ludzi, którzy wierzą w jego potencjał. Czy to jest w stanie choć w części zapewnić tradycyjne liceum, w którym 35 uczniów uczy się w ten sam sposób, co 20 lat temu?

Autorskie Liceum Przyszłości oferuje zupełnie nowe podejście do edukacji młodzieży bazując na indywidualnym doborze rozszerzeń oraz potrzebach rozwojowych nastolatków.

Co wyróżnia Autorskie Liceum Przyszłości?

Elementów charakterystycznych dla tej metody nauczania można wymienić bardzo dużo, ale skupmy się na kilku najistotniejszych.

Samodzielność i odpowiedzialność. W Autorskim Liceum Przyszłości młodzież ma wybór rozszerzeń zgodnie z własnymi zainteresowaniami, może przejmować odpowiedzialność za budowanie własnego planu zajęć, wycieczek, podejmowanych przez grupę aktywności. Uczniowie decydują o wyborze przedmiotów, którym będą chcieli poświęcać najwięcej uwagi. Ma możliwość nauki w kawiarni naukowej wraz z rówieśnikami lub realizację zadań w domu.

Rozwój kompetencji przyszłości. W życiu zawodowym liczą się umiejętności samoorganizacji, rozwiązywania problemów, pracy w grupie, umiejętności analizowania i krytycznego myślenia. Ważne, by liceum oferowało odpowiednie warunki do rozwijania tych kluczowych kompetencji. Autorskie Liceum Przyszłości przekazując wiele zadań młodzieży, realnie wdraża nastolatków do zarządzania sobą, czasem, grupą i uczy rozwiązywać problemy przez współpracę w grupie.

Bieżąca informacja zwrotna zamiast ocen. Uczeń otrzymuje listę umiejętności i zagadnień z każdego przedmiotu i wraz z nauczycielem, a także mając świadomość swojej wiedzy, określa swoje umiejętności. Stopnie liczbowe pojawiają się na świadectwie i są wypadkową umiejętności ucznia. Informacja zwrotna na temat umiejętności oraz wskazówki, które wymagają obszary wymagają uwagi i poprawy są realnym wsparciem w procesie nauki. Nauczyciel jako partner i przewodnik. Współpraca z nauczycielami w takim liceum pozwoli kierować procesem rozwoju nastolatka i wzmocnić poczucie jego własnej wartości. Zgodnie z tą ideą każdy człowiek jest inny i wyjątkowy, co oznacza, że może uzyskiwać znakomite wyniki w innych dziedzinach. Nauczyciele towarzyszą w procesie rozwoju, zwracając uwagę na mocne strony ucznia, jego osiągnięcia i działy, którym warto poświęcić więcej uwagi.

Artykuł napisany we współpracy z Niepublicznym Liceum Montessori we Wrocławiu (https://liceumprzyszlosci.pl/)