nauka dorosłego człowieka

Nauka w dorosłym wieku – czy warto?

Według analizy, którą przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych w 2020 roku na próbie 2600 osób w wieku od 25 do 64 lat, osoby powyżej 55 roku życia rzadziej podejmują się uczestnictwa w różnego rodzaju formach kształcenia. Na szczęście wśród osób młodych i w średnim wieku, takie podejście odchodzi w niepamięć, ponieważ około 70% badanych między 25 a 44 rokiem życia próbuje poszerzać swoje kompetencje i angażować się w swój rozwój osobisty. 

Jak uczą się dorośli w Polsce? 

Jak podaje IBE, uczenie się dorosłych w Polsce polega głównie na nieformalnej edukacji poza pracą. Korzystają oni głównie z Internetu i książek, dzięki czemu nie tylko zdobywają doświadczenie zawodowe, ale także uczą się nowych rzeczy, realizując swoje pasje. Taka forma zdobywania nowych umiejętności dla wielu może wydawać się atrakcyjniejsza od klasycznej edukacji w szkołach bądź też na uczelniach. Prawie połowa Polaków deklaruje, że nauka jest czymś, z czego czerpią przyjemność i satysfakcję. Z kolei 44% respondentów nie wyraża chęci do dalszego edukowania się. Na wyniki badań mają wpływ zarówno wiek, poziom wykształcenia, jak i status na rynku pracy. Osoby młodsze, które pracują i są dobrze wykształcone, znacznie częściej podejmują się nauki nowych rzeczy.

Idea nauki przez całe życie 

Koncepcja ta zakłada, że proces uczenia się to nie tylko zajęcia w szkole, ale także nabywanie umiejętności we własnym zakresie. Jeżeli chcemy nadążyć za postępem technologicznym, rozwojem gospodarczym i zmieniającym się rynkiem pracy, musimy stale rozwijać swoje kompetencje i inwestować w swój rozwój osobisty. Dobrym przykładem umiejętności, przy której wymaga się od pracownika stałego rozwoju, jest pozycjonowanie stron w internecie. W wielu przypadkach pozyskiwanie wiedzy odbywa się w sposób nieformalny, czyli za pomocą kursów lub samodzielnej lektury ogólnodostępnych artykułów. 

Praca zawodowa a uczenie się dorosłych 

Zaangażowanie w rozwój osobisty dorosłego człowieka opiera się głównie na tym, w co sam inwestuje swój czas i pieniądze. Jak w takim razie pokazać swojemu przyszłemu pracodawcy, że umiejętności, które pozyskaliśmy we własnym zakresie, są wiarygodne? Największe znaczenie ma to, jakimi kompetencjami dysponujemy i jak je wykorzystujemy. Dzięki niemu możemy zdobyć certyfikat, który potwierdzi, że uzyskaliśmy odpowiednie efekty uczenia się, które są pożądane w danej dziedzinie. Jak można zauważyć specyfika uczenia się dorosłych, znacząco odbiega od tego, co dzieje się w szkole, dlatego ważne jest stosowanie coraz to nowszych rozwiązań. 

Korzyści uczenia się przez całe życie 

Poprzez nabywanie nowych umiejętności i rozwijanie tych, które już posiadamy, można zyskać wiele korzyści, na różnych płaszczyznach naszego życia.

Co zyskujemy dzięki procesowi uczenia się przez całe życie? 

  • Lepsze zdrowie w wyniku stałej aktywności umysłu; 
  • większą pewność siebie; 
  • odkrycie nowych talentów i tego, co lubimy robić; 
  • rozwój kariery zawodowej; 
  • zwiększenie zarobków; 
  • możliwość poznania nowych ludzi; 
  • wzrost zadowolenia z życia;
  • poczucie bezpieczeństwa. 

Podsumowując, warto uczyć się przez całe życie, ponieważ rozwój osobisty daje nam wiele możliwości i poczucie spełnienia. Nie powinniśmy ograniczać się wyłącznie do tego, co oferuje nam szkolnictwo. W wyniku stale zmieniającego się rynku pracy coraz większe znaczenie mają kompetencje pozyskiwane na własną rękę. Warto podkreślić, że proces, jakim jest uczenie się dorosłych, nie należy do łatwych, ale niesie ze sobą wiele korzyści.

f: Pexels / pixabay