Kończysz studia licencjackie i boisz się, że uczelnia zabierze ci legitymację? Spokojnie – po nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym, nie ma takiego prawa. Odkąd wprowadzono podział studiów na studia pierwszego stopnia (licencjackie, inżynierskie) oraz drugiego (magisterskie) studenci po ukończeniu tych pierwszych musieli zdać w dziekanacie legitymację. Skutkowało to automatycznym odebraniemCzytaj więcej

Czasopismo ,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” zaprasza studentów i doktorantów do publikowania tekstów. Czwarty numer zostanie poświęcony sądownictwu konstytucyjnemu. ,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” ukazuje się co pół roku. Jego tematyka obejmuje artykuły, recenzje, głosy z dziedzin nauk humanistycznych, takich jak: prawo, historia, filozofia, nauki polityczne. Autorem pracy w czasopiśmie może byćCzytaj więcej

Jakie prawa mają dzisiaj dzieci? Czy ich status zmienił się, w jakim stopniu? O tym m.in. będą dyskutować studenci podczas konferencji naukowej w Radomiu. Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Status prawny i społeczny dziecka we współczesnym świecie” jest Studenckie Koło Naukowe Administratywistów ,,SKAUTH”, działające przy Katedrze Prawa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im.Czytaj więcej

Wrocław co roku przyciąga rzesze młodych ludzi z całej Polski, którzy chcą studiować właśnie tutaj. Przyciąga ich szeroka oferta wyższych uczelni oraz wizytówka miasta, głosząca, że to miejsce przyjazne wszystkim. W rankingu Perspektywy z 2013 roku w pierwszej dziesiątce znalazły się dwie wrocławskie uczelnie wyższe: Politechnika Wrocławska na szóstym miejscuCzytaj więcej

Polska młodzież znalazła się w pierwszej dziesiątce najzdolniejszych uczniów spośród 65 krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Międzynarodowe badania Pisa, należące do najważniejszych badań edukacyjnych na świecie, objęły ponad pół miliona nastolatków w wieku 15-16 lat spośród 65 krajów. Wyniki Polaków mieszczą się powyżej średniej. Pod względem czytania jesteśmy na 10Czytaj więcej

Pokolenie Z to osoby urodzone w latach 1995 – 2010. Określa się je mianem cyfrowych tubylców, bowiem dorastali w czasach dynamicznego wzrostu znaczenia Internetu i nowych technologii komunikacyjnych. Krótka charakterystyka Pokolenia Z: nie rozstają się z laptopami, tabletami, smartfonami i nie wyobrażają sobie świata bez Sieci. Powoli wkraczają na rynek pracy, któryCzytaj więcej

Mentoring dość często mylony jest z coachingiem. Tymczasem różnice pomiędzy nimi są zasadnicze, a główna z nich dotyczy czasu trwania relacji. Mentoring to partnerska relacja pomiędzy mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.) nastawiona na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Coaching natomiast to metoda pracy, zorientowana na osiąganie celu, który zakładaCzytaj więcej

Do 29 lutego można przesyłać artykuły badawcze i prac przeglądowe z zakresu nauk o polityce, które zostaną opublikowane w monografii naukowej pt. „Wieloaspektowość prowadzonych badań kluczem do rozwoju nauk o polityce”. Do 29 lutego można przesyłać artykuły badawcze i prac przeglądowe z zakresu nauk o polityce, które zostaną opublikowane wCzytaj więcej

O kulturze języka w mediach, o polszczyźnie ludowej i regionalnej oraz innych kwestiach związanych z językoznawstwem będą rozmawiać uczestnicy interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej w Kielcach. O kulturze języka w mediach, o polszczyźnie ludowej i regionalnej oraz innych kwestiach związanych z językoznawstwem będą rozmawiać uczestnicy interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej w Kielcach.Czytaj więcej

Żyjemy w tempie bardzo szybkich przemian społeczno-gospodarczych, postępującej globalizacji i relatywizmu moralnego, które mają niebagatelny wpływ nie tylko na jednostkę, ale i cale społeczeństwo. O tym, czym jest dzisiejsza władza, będą dyskutować prelegenci podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Olsztynie. Żyjemy w tempie bardzo szybkich przemian społeczno-gospodarczych, postępującej globalizacji i relatywizmuCzytaj więcej