Pierwsza praca a CV

Studenci, zwłaszcza Ci jeszcze w trakcie studiów, rzadko mogą pochwalić się bogatym doświadczeniem w CV. Co w takiej sytuacji zrobić?

Wtedy dobrym rozwiązaniem jest umieszczenie w życiorysie innych zalet, którymi możemy się wykazać.

Jeżeli nie pracowaliśmy w żadnym miejscu, to w doświadczeniu należy podać praktyki zawodowe. Dobrze jest mieć jeszcze dodatkowe, oprócz tych, które są wymagane przez uczelnię. Praktyki pozwalają pracodawcy zobaczyć, w jakim zakresie student już był wdrożony w obowiązki, które ma w przyszłości wykonywać.

Mile widziana jest wszelka aktywność studencka. Warto brać udział w akcjach wolontariatu, kołach naukowych, samorządzie studenckim. To pokaże pracodawcy, że mamy zainteresowania, że świadomie wybraliśmy kierunek i chcemy się dalej rozwijać.

W CV umieśćmy również wszelkiego rodzaju kursy i szkolenia. Dla studentów biura karier na uczelniach organizują dużo darmowych warsztatów i warto z tego skorzystać. Im lepsze CV, tym większa szansa na zainteresowanie przyszłego pracodawcy.