Pokolenie Z a rynek pracy

Pokolenie Z to osoby urodzone w latach 1995 – 2010. Określa się je mianem cyfrowych tubylców, bowiem dorastali w czasach dynamicznego wzrostu znaczenia Internetu i nowych technologii komunikacyjnych.

Krótka charakterystyka Pokolenia Z: nie rozstają się z laptopami, tabletami, smartfonami i nie wyobrażają sobie świata bez Sieci.

Powoli wkraczają na rynek pracy, który dostosowuje się do ich możliwości, wymagań i preferencji. Wydawałoby się, że umiejętność swobodnego korzystania z nowych technologii otwiera Pokoleniu Z drogę do kariery. Niestety, niezupełnie tak jest. Okazuje się bowiem, że ci, którzy świetnie radzą sobie w rzeczywistości wirtualnej, o wiele gorzej adaptują się do realnych warunków pracy.

Rekruterzy podają, że najwięcej problemów dotyczy autoprezentacji osoby podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Młodzi porozumiewają się skrótami, a ich list motywacyjny składa się czasem tylko z dwóch zdań. Nie mają też zbyt dużej motywacji do pracy, za to spore i nieadekwatne do wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego wymagania.

Agencje pracy wychodzą jednak naprzeciw Pokoleniu Z, zamieszczając ogłoszenia o pracy w niestandardowej formie – na przykład wideo, co przyciąga zainteresowanie „cyfrowych tubylców”. W niektórych firmach w procesie rekrutacyjnym wykorzystuje się również gry komputerowe.

Generacja Z ma duże szanse na znalezienie pracy w sektorze nowych mediów, reklamy i marketingu.

MW