Polscy uczniowie w czołówce najlepszych

Polska młodzież znalazła się w pierwszej dziesiątce najzdolniejszych uczniów spośród 65 krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Międzynarodowe badania Pisa, należące do najważniejszych badań edukacyjnych na świecie, objęły ponad pół miliona nastolatków w wieku 15-16 lat spośród 65 krajów. Wyniki Polaków mieszczą się powyżej średniej. Pod względem czytania jesteśmy na 10 miejscu, za Finlandią i Irlandią. Kompetencje naukowe plasują nas na 9 miejscu, a umiejętności matematyczne na 14.

Niemniej jednak polscy nastolatkowie przyznali, że nie widzą zależności między ciężką pracą w szkole a efektami nauczania przekładającymi się na dobre zarobki w zawodzie. Nasze dzieci są również najmniej zadowolonymi uczniami pod względem dobrego samopoczucia podczas przebywania w szkole. Co może zmienić to nastawienie? Według badaczy dobre przygotowanie pod względem edukacji języków obcych, masowe zastosowanie nowych technologii oraz umiejętności w dziedzinie kompetencji miękkich, takich jak analityka, autoprezentacja, łączenie teorii z praktyką oraz praca w grupie.

Proponowane rozwiązania to także dostosowanie programów studiów do wymogów współczesnej gospodarki oraz otwartość ośrodków akademickich na współpracę z firmami, która daje możliwość rozwoju, a także wymierną korzyść w postaci pracy dla absolwentów wyższych uczelni.

MW