Rekrutacja na studia

Jak zapisać się na studia? Czy to kosztuje i jakie dokumenty trzeba złożyć?

Rekrutacja na wielu uczelniach przebiega podobnie. Maturzysta najpierw rekrutuje się elektronicznie, a dopiero potem – po wynikach rekrutacji – składa dokumenty na wybraną uczelnię.

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym jest prosta, wpisuje się w niej swoje dane osobowe, wyniki matury i wybiera interesujące nas kierunki studiów (lub tylko jeden – jeśli maturzysta nie ma żadnych wątpliwości, że właśnie na tym kierunku chce studiować i jest przekonany, że się na niego dostanie). Rekrutacja jest płatna, co oznacza, że zapłacimy określoną kwotę za wybrany lub wybrane kierunki.

Wyniki rekrutacji w podanym dniu pojawiają się na naszym internetowym uczelnianym koncie. Jeśli dostaliśmy się na więcej kierunków, niż zakładaliśmy, musimy dokonać wyboru. Chyba, że chcemy studiować równocześnie więcej niż jeden kierunek. Nie jest to proste, ale wielu się udaje.

W wyznaczonym dniu udajemy się na uczelnię z kompletem wymaganych dokumentów. Należą do nich zazwyczaj: ksero matury (wraz z oryginałem do wglądu), wydrukowane z elektronicznego systemu podanie, zdjęcie i kserokopia dowodu osobistego.

MW