Słowniczek studenta (cz. 2)

Jak nazywa się uroczyste wstąpienie w szeregi studentów? Czym są lektoraty, na czym polega urlop dziekański?

Każdy student przed rozpoczęciem nauki na uczelni wyższej uczestniczy w immatrykulacji, czyli uroczystości wstąpienia w poczet studentów. Będąc studentem otrzymuje indeks, odpowiednik szkolnego dzienniczka, do którego wpisuje się oceny z przedmiotów obowiązujących na danym kierunku.

Lektoraty to zajęcia praktyczne z wybranego języka obcego, zaliczane na ocenę, kończy je egzamin. Zjazdy dotyczą studentów niestacjonarnych, są to cykliczne spotkania dydaktyczne, podczas których realizowany jest program studiów. Przeważnie odbywają się w weekendy co dwa tygodnie.

Każdy student studiuje na określonym wydziale (np. nauk społecznych) oraz na określonym kierunku (np. politologii). Jeśli potrzebuje przerwy w nauce, może wnioskować o urlop dziekański, który trwa jeden lub dwa semestry. Udziela się go zazwyczaj z powodu ważnych przyczyn, np. choroby czy urodzenia dziecka. Co istotne, podczas urlopu dziekańskiego studentowi przysługują nadal te same prawa, np. zniżki na komunikację miejską, gdyż wciąż ma status studenta.

MW