dziecko z Ukrainy

Szkoła dla dzieci uchodźców z Ukrainy – komu przysługuje i jak się do niej zapisać?

Wojna w Ukrainie wywołana atakiem Rosji trwa. Skutkiem jest kryzys migracyjny, a większość uchodźców ucieka do Polski. Wśród nich są głównie osoby starsze, kobiety i dzieci. Polskie samorządy starają się zorganizować klasy dla dzieci z Ukrainy. Kto będzie mógł skorzystać z oferty nauki w szkole?

Czy dzieci z Ukrainy mogą chodzić do polskich szkół?

Wiele mam stara się zapewnić dziecku bezpieczeństwo, jedzenie i dom, ale także dostęp do nauki. Ważne, by system szkolnictwa był wydolny i zapewnił chociaż w pewnym stopniu ich potrzeby.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił, że dzieci cudzoziemców i dzieci polskich obywateli powracające z zagranicy, mogą realizować wychowanie w publicznych szkołach i placówkach do ukończenia 18 roku życia albo lub do momentu zakończenia edukacji w szkole ponadpodstawowej. Oznacza to, że wszystkie dzieci przyjeżdżające do Polski mają możliwość rozpoczęcia / kontynuowania edukacji szkolnej we wszystkich rodzajach przedszkoli i szkół publicznych. 

Podstawa prawna

Zgodnie z przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do szkół i przedszkoli publicznych osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy uczyli się w szkołach w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015, poz. 1202), jest możliwość kontynuowania nauki dla dzieci z innych krajów z powodu wojny. Nowi uczniowie będą traktowani na takich samych zasadach, jak uczniowie z Polski.

Jak zapisać dziecko z Ukrainy do polskiej szkoły?

Z powodu wojny, czyli wyjątkowo trudnej sytuacji, zasady przyjmowania dzieci uciekających przed wojną do szkół są na tyle uproszczone, że dostęp do edukacji jest bardzo prosty. 

By zapisać dziecko do szkoły, należy przynieść wymagane dokumenty. Nie trzeba dokonywać nostryfikacji dyplomów, nie jest też wymagane posiadanie świadectw (zgodnie z przepisami art. 94a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r.). 

Rodzic z dzieckiem musi zgłosić się do placówki dydaktycznej i wypełnić dokumenty. W przypadku braku świadectw, powinien napisać oświadczenie z informacją, w której klasie powinno uczyć się jego dziecko, co pomoże dostosować poziom. Tylko tyle potrzeba, by dziecko mogło rozpocząć legalną naukę w polskiej szkole. 

Dodajmy, że jeśli w szkole nie ma miejsc, gmina ma obowiązek skierować dziecko do innej placówki, ale na terenie tej samej gminy. Na ten moment jeszcze nie wiadomo, ile dodatkowych miejsc będzie potrzebnych. Z powodu różnic językowych w planie jest też powstanie oddziałów przygotowawczych dla dzieci, które nie znają języka polskiego i mają z nim do czynienia po raz pierwszy.

K, f: ELG21 / pixabay