Warsztaty dla studentów

Warsztaty są dobrą formą, aby szybko zdobyć jakieś cenne umiejętności. Najczęściej organizują je biura karier oraz samorządy studenckie.

Przykładowo Biuro Karier Uniwersytetu Wrocławskiego w listopadzie zorganizowało szkolenie pod nazwą „4 kroki do kariery”. Pozwoliło ono uczestnikom poprawić autoprezentację, wzmocnić zdolności komunikacyjne oraz napisać dobre CV. To wszystko zmniejszy stres przed rozmową z przyszłym pracodawcą.

To tylko przykład, bo jest bardzo wiele warsztatów, w których student może wziąć udział. Cześć szkoleń jest organizowanych przez koncerny i prowadzonych w języku angielskim. Najczęściej są to warsztaty z zasad rekrutacji w tych firmach, ale czasami można też znaleźć oferty z innych dziedzin, np. szkolenie dla animatorów czasu wolnego (z Credit Suisse).

Biuro Karier Politechniki Wrocławskiej

Biuro Karier działające przy Politechnice Wrocławskiej co miesiąc organizuje szkolenia dla studentów kierunków technicznych. W listopadzie był to warsztat pod nazwą „Jak zarobić na bloggerach?”.

Udział w szkoleniach nie tylko jest ciekawy, ale również ułatwia znalezienie zatrudnienia po ukończeniu studiów.