„Heban. Drążenie in tenebris” to tytuł wystawy ze zbiorów Ewy i Eugeniusza Rzewuskich. Wrocławska odsłona wystawy, uzupełniona o artystyczne fotografie Piotra Sadurskiego, jest wynikiem inicjatywy Eugeniusza Rzewuskiego – afrykanisty, filologa i kulturoznawcy. Heban to kulturowy symbol i duma Afryki, który w dużej mierze postrzegany jest tak za sprawą słynących zCzytaj więcej

Centrum Historii Zajezdnia zaprasza miłośników kina na wakacyjną podróż szlakiem obsypanych nagrodami filmów wybitnych reżyserów.Czytaj więcej

Healthism to zjawisko obserwowane w ciągu ostatnich dekad w społeczeństwach krajów zachodnich. Jest szczególnym rodzajem koncentracji na zdrowiu, które stanowi podstawę definiowania i osiągania dobrostanu, a jednostka może je sobie zapewnić przez zmianę stylu życia.Czytaj więcej

Czasopismo ,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” zaprasza studentów i doktorantów do publikowania tekstów. Czwarty numer zostanie poświęcony sądownictwu konstytucyjnemu. ,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” ukazuje się co pół roku. Jego tematyka obejmuje artykuły, recenzje, głosy z dziedzin nauk humanistycznych, takich jak: prawo, historia, filozofia, nauki polityczne. Autorem pracy w czasopiśmie może byćCzytaj więcej

Jakie prawa mają dzisiaj dzieci? Czy ich status zmienił się, w jakim stopniu? O tym m.in. będą dyskutować studenci podczas konferencji naukowej w Radomiu. Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Status prawny i społeczny dziecka we współczesnym świecie” jest Studenckie Koło Naukowe Administratywistów ,,SKAUTH”, działające przy Katedrze Prawa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im.Czytaj więcej

Żyjemy w tempie bardzo szybkich przemian społeczno-gospodarczych, postępującej globalizacji i relatywizmu moralnego, które mają niebagatelny wpływ nie tylko na jednostkę, ale i cale społeczeństwo. O tym, czym jest dzisiejsza władza, będą dyskutować prelegenci podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Olsztynie. Żyjemy w tempie bardzo szybkich przemian społeczno-gospodarczych, postępującej globalizacji i relatywizmuCzytaj więcej

W dniach 18-20 kwietnia 2016 roku odbędzie się w Lublinie druga edycji ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. „Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki”. Konferencja przeznaczona jest dla reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych, w szczególności historyków i teoretyków literatury polskiej, językoznawców, cyfrowych polonistów, edytorów, teatrologów, antropologów kultury i krytyków literackich. OrganizatorzyCzytaj więcej