Jak nazywa się uroczyste wstąpienie w szeregi studentów? Czym są lektoraty, na czym polega urlop dziekański? Każdy student przed rozpoczęciem nauki na uczelni wyższej uczestniczy w immatrykulacji, czyli uroczystości wstąpienia w poczet studentów. Będąc studentem otrzymuje indeks, odpowiednik szkolnego dzienniczka, do którego wpisuje się oceny z przedmiotów obowiązujących na danymCzytaj więcej

Co to jest sesja? Czym różnią się zajęcia od wykładów? Co to jest seminarium, zaliczenie, kolokwium? Może się wydawać, że studia niewiele się różnią od edukacji w szkole średniej. A jednak pewne różnice są, choćby w nazewnictwie. I tak – zamiast lekcji mamy na studiach zajęcia (ćwiczenia) i wykłady. TeCzytaj więcej