Dzieci

Kim była Maria Montessori? Ponad 100 lat temu Maria Montessori, włoska lekarka, założyła w jednej z biednych dzielnic Rzymu szkołę. Była nie tylko jedną z nielicznych kobiet wykonujących zawód lekarski, ale i autorką nowej metody wychowawczej. Rozpoczęła pracę w szkole i poświęciła na nią ponad 50 lat – pracowała zCzytaj więcej

W dniach 4-6 lipca odbędzie się we Wrocławiu Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „SENIORZY DLA KULTURY”. Konferencja organizowana jest z okazji jubileuszu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim. W tym roku UTW w UWr. kończy 40 lat. Ponadto tematyka konferencji wpisuje się w obchody święta „Wrocław Europejską Stolicą Kultury”. WartoCzytaj więcej

Polska młodzież znalazła się w pierwszej dziesiątce najzdolniejszych uczniów spośród 65 krajów należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Międzynarodowe badania Pisa, należące do najważniejszych badań edukacyjnych na świecie, objęły ponad pół miliona nastolatków w wieku 15-16 lat spośród 65 krajów. Wyniki Polaków mieszczą się powyżej średniej. Pod względem czytania jesteśmy na 10Czytaj więcej

Mentoring dość często mylony jest z coachingiem. Tymczasem różnice pomiędzy nimi są zasadnicze, a główna z nich dotyczy czasu trwania relacji. Mentoring to partnerska relacja pomiędzy mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.) nastawiona na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Coaching natomiast to metoda pracy, zorientowana na osiąganie celu, który zakładaCzytaj więcej

Do 29 lutego można przesyłać artykuły badawcze i prac przeglądowe z zakresu nauk o polityce, które zostaną opublikowane w monografii naukowej pt. „Wieloaspektowość prowadzonych badań kluczem do rozwoju nauk o polityce”. Do 29 lutego można przesyłać artykuły badawcze i prac przeglądowe z zakresu nauk o polityce, które zostaną opublikowane wCzytaj więcej

O kulturze języka w mediach, o polszczyźnie ludowej i regionalnej oraz innych kwestiach związanych z językoznawstwem będą rozmawiać uczestnicy interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej w Kielcach. O kulturze języka w mediach, o polszczyźnie ludowej i regionalnej oraz innych kwestiach związanych z językoznawstwem będą rozmawiać uczestnicy interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej w Kielcach.Czytaj więcej