Czasopismo ,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” zaprasza studentów i doktorantów do publikowania tekstów. Czwarty numer zostanie poświęcony sądownictwu konstytucyjnemu. ,,Przegląd Europejskiej Kultury Prawnej” ukazuje się co pół roku. Jego tematyka obejmuje artykuły, recenzje, głosy z dziedzin nauk humanistycznych, takich jak: prawo, historia, filozofia, nauki polityczne. Autorem pracy w czasopiśmie może byćCzytaj więcej

Jakie prawa mają dzisiaj dzieci? Czy ich status zmienił się, w jakim stopniu? O tym m.in. będą dyskutować studenci podczas konferencji naukowej w Radomiu. Organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Status prawny i społeczny dziecka we współczesnym świecie” jest Studenckie Koło Naukowe Administratywistów ,,SKAUTH”, działające przy Katedrze Prawa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im.Czytaj więcej