Mentoring dość często mylony jest z coachingiem. Tymczasem różnice pomiędzy nimi są zasadnicze, a główna z nich dotyczy czasu trwania relacji. Mentoring to partnerska relacja pomiędzy mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.) nastawiona na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Coaching natomiast to metoda pracy, zorientowana na osiąganie celu, który zakładaCzytaj więcej