Czym jest dzisiaj literatura?

W dniach 18-20 kwietnia 2016 roku odbędzie się w Lublinie druga edycji ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. „Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki”.

Konferencja przeznaczona jest dla reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych, w szczególności historyków i teoretyków literatury polskiej, językoznawców, cyfrowych polonistów, edytorów, teatrologów, antropologów kultury i krytyków literackich.
Organizatorzy proponują podjęcie następujących zagadnień:

czym jest literatura? – próba definicji, wyznaczniki
pojęcie kanonu literackiego i jego przemiany – tradycje i oczekiwania
literatura jako obszar ścierania się tradycji z nowoczesnością
nowa estetyka w dyskursie humanistycznym
założycielskie teksty i ich kontynuacje
mistrzowie i ich uczniowie – relacje, przekazy, doświadczenia
tendencje w krytyce genezy dzieła literackiego
nowe zjawiska i tendencje językowe
polszczyzna wysoka – wymóg czy anachronizm?
współczesny teatr a autonomiczne formy wyrazu
granice wydarzenia teatralnego
miejsce i rola reżysera w przedstawieniu teatralnym
aktor w teatrze – nowe spojrzenie na scenę teatralną (rola i możliwości aktora, wymagania, ograniczenia)
cyfrowa polonistyka – narzędzia, problemy, sposób przekazu
zasadność i użyteczność nowych metod w refleksji literaturoznawczej
badania (nad) „nowymi mediami” i włączenie ich do dyskursu akademickiego

Miejsce konferencji: Instytut Filologii Polskiej KUL, https://www.kul.pl.