Jakie są 3 najbardziej hipsterskie kierunki studiów?

Studiujesz prawo, ekonomię albo pedagogikę? Jeśli tak, to raczej nie wyglądasz na oryginała. Są bowiem w Polsce takie kierunki studiów, o których większości z nas się raczej nawet nie śniło…

  1. Ekonofizyka
    To interdyscyplinarny rodzaj fizyki wykorzystujący metodologię fizyki do rozwiązywania problemów ekonomicznych oraz finansowych. Wykładowcy ekonofizyki wychodzą z założenia, że rynek finansowy można traktować jako układ złożony. Zamiast grawitacji można więc badać metodą naukową popyt czy inflację.
  2. Filozofia przyrody
    Filozofia przyrody zajmuje się stosunkiem człowieka wobec przyrody oraz refleksją nad naturą. Co ciekawe, dziedziną tą zajmowali się już starożytni Grecy. Wówczas jeszcze nie było rozdzielenia między filozofią a nauką i wielu naukowców było jednocześnie filozofami. Dzisiaj świat zatoczył koło i te dwie dziedziny połączyły się. Filozofia przyrody rozpatruje takie zagadnienia jak problem matematyczności przyrody, świadomości, istoty życia i jego genezy, natury i nieskończoności czasu i przestrzeni, elementarnych składników materii czy prawidłowości zachodzących w przyrodzie, determinizmu, indeterminizmu i przyczynowości.
  3. Okcydentalistyka
    Owe studia to podobno polski wynalazek, i to na skalę światową. Poznaje się tutaj szeroko pojętą kulturę cywilizacji Zachodu, która to wiedza pozwala na panoramiczne spojrzenie na politykę, gospodarkę, sztukę czy religię oraz różne dziedziny życia. Student uczy się analizować i krytykować różne przejawy kultury i życia publicznego.

Anna K. foto:2972455/Pixabay