Monografia o naukach politycznych

Do 29 lutego można przesyłać artykuły badawcze i prac przeglądowe z zakresu nauk o polityce, które zostaną opublikowane w monografii naukowej pt. „Wieloaspektowość prowadzonych badań kluczem do rozwoju nauk o polityce”.


Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie doktorantom możliwości publikacji własnych artykułów badawczych lub przeglądowych w formie zwartej. Tematyka prac uwzględnia zakres szeroko pojętego „świata polityki”.

Wieloaspektowość badań politologicznych często przybiera teoretyczno-praktyczny wymiar. Tytułowa wieloaspektowość – motyw przewodni monografii – będzie kluczowym elementem rozważań naukowych podejmowanych przez autorów poszczególnych rozdziałów. Szczególnym zainteresowaniem będą się cieszyć tematy związane z problematyką własnej rozprawy doktorskiej koncentrujące się wokół następujących teoretyczno-praktycznych aspektów: społeczny, ekonomiczny, kulturowy, historyczny, geograficzny, prawny, filozoficzny, religijny, etniczny, ideologiczny, komunikacyjny, międzynarodowy, związany z bezpieczeństwem.