Czym jest dzisiaj literatura?

Konferencja przeznaczona jest dla reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych, w szczególności historyków i teoretyków literatury polskiej, językoznawców, cyfrowych polonistów, edytorów, teatrologów, antropologów kultury i krytyków literackich.

Organizatorzy proponują podjęcie następujących zagadnień:

 • czym jest literatura? – próba definicji, wyznaczniki
 • pojęcie kanonu literackiego i jego przemiany – tradycje i oczekiwania
 • literatura jako obszar ścierania się tradycji z nowoczesnością
 • nowa estetyka w dyskursie humanistycznym
 • założycielskie teksty i ich kontynuacje
 • mistrzowie i ich uczniowie – relacje, przekazy, doświadczenia
 • tendencje w krytyce genezy dzieła literackiego
 • nowe zjawiska i tendencje językowe
 • polszczyzna wysoka – wymóg czy anachronizm?
 • współczesny teatr a autonomiczne formy wyrazu
 • granice wydarzenia teatralnego
 • miejsce i rola reżysera w przedstawieniu teatralnym
 • aktor w teatrze – nowe spojrzenie na scenę teatralną (rola i możliwości aktora, wymagania, ograniczenia)
 • cyfrowa polonistyka – narzędzia, problemy, sposób przekazu
 • zasadność i użyteczność nowych metod w refleksji literaturoznawczej
 • badania (nad) „nowymi mediami” i włączenie ich do dyskursu akademickiego

Miejsce konferencji: Instytut Filologii Polskiej KUL.

Script logo