Małe kompendium wiedzy o sztuce (cz. 1)

Idziesz na wystawę lub wernisaż. Czy wiesz, co oznaczają konkretne style w sztuce?

Akademizm to jeden z kierunków sztuki XIX w. Jego istota tkwiła w racjonalności procesu twórczego. Artyści tworzący w tym stylu pragnęli przekazywać ideę piękna poprzez sztukę.

Rozkwit ekspresjonizmu przypadł na początek XX w. w Niemczech. Tak naprawdę rozpoczął się jednak wcześniej, o czym świadczą dzieła artystów tworzących w końcówce XIX wieku: Vincenta van Gogha, Edwarda Muncha, Jamesa Ensora i Paula Gauguina. Ekspresjonizm polegał na deformacji przedmiotów.

Cechą wyróżniającą konstruktywizm, kierunek w sztuce abstrakcyjnej, było ograniczanie się do figur geometrycznych: koła, trójkąta i linii prostej. Z założenia wzajemne oddziaływania tych form wywołują wewnętrzne napięcie wewnątrz obrazu. Konstruktywistom zależało także na tym, aby nie prezentować widzialnej rzeczywistości.

W konceptualizmie nacisk został położony na podkreślenie intelektualnego charakteru twórczości.