Pokolenie Z to osoby urodzone w latach 1995 – 2010. Określa się je mianem cyfrowych tubylców, bowiem dorastali w czasach dynamicznego wzrostu znaczenia Internetu i nowych technologii komunikacyjnych. Krótka charakterystyka Pokolenia Z: nie rozstają się z laptopami, tabletami, smartfonami i nie wyobrażają sobie świata bez Sieci. Powoli wkraczają na rynek pracy, któryCzytaj więcej

Mentoring dość często mylony jest z coachingiem. Tymczasem różnice pomiędzy nimi są zasadnicze, a główna z nich dotyczy czasu trwania relacji. Mentoring to partnerska relacja pomiędzy mistrzem a uczniem (studentem, pracownikiem itp.) nastawiona na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Coaching natomiast to metoda pracy, zorientowana na osiąganie celu, który zakładaCzytaj więcej

Do 29 lutego można przesyłać artykuły badawcze i prac przeglądowe z zakresu nauk o polityce, które zostaną opublikowane w monografii naukowej pt. „Wieloaspektowość prowadzonych badań kluczem do rozwoju nauk o polityce”. Do 29 lutego można przesyłać artykuły badawcze i prac przeglądowe z zakresu nauk o polityce, które zostaną opublikowane wCzytaj więcej

O kulturze języka w mediach, o polszczyźnie ludowej i regionalnej oraz innych kwestiach związanych z językoznawstwem będą rozmawiać uczestnicy interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej w Kielcach. O kulturze języka w mediach, o polszczyźnie ludowej i regionalnej oraz innych kwestiach związanych z językoznawstwem będą rozmawiać uczestnicy interdyscyplinarnej ogólnopolskiej konferencji naukowej w Kielcach.Czytaj więcej

Żyjemy w tempie bardzo szybkich przemian społeczno-gospodarczych, postępującej globalizacji i relatywizmu moralnego, które mają niebagatelny wpływ nie tylko na jednostkę, ale i cale społeczeństwo. O tym, czym jest dzisiejsza władza, będą dyskutować prelegenci podczas międzynarodowej konferencji naukowej w Olsztynie. Żyjemy w tempie bardzo szybkich przemian społeczno-gospodarczych, postępującej globalizacji i relatywizmuCzytaj więcej

W dniach 18-20 kwietnia 2016 roku odbędzie się w Lublinie druga edycji ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej pt. „Kanon czy kontestacja? Pytania młodej polonistyki”. Konferencja przeznaczona jest dla reprezentantów różnych dziedzin nauk humanistycznych, w szczególności historyków i teoretyków literatury polskiej, językoznawców, cyfrowych polonistów, edytorów, teatrologów, antropologów kultury i krytyków literackich. OrganizatorzyCzytaj więcej